ex-004

Tiêu chuẩn phân loại dầu nhờn

1. Phân loại theo độ nhớt

– SAE (Society of Automobile Engineers, Hiệp hội kỹ sư ô tô):
– ISO (International Standards Organization, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế).
– NLGI (National Lubrication Grease Institute, Viện dầu mỡ quốc gia USA)

2. Phân loại theo API (American Petroleum Institute-Viện dầu mỏ Hoa Kỳ).

Cấp chất lượng của API cho động cơ chạy xăng là SA, SB, SC, SE, SF, SG, … đến cấp mới nhất hiện nay là API SN.
API cho động cơ diesel ký hiệu là CA, CB, CC, CD, …

Trong đó chữ cái cuối dùng để phân biệt các cấp và được xếp theo bảng chữ cái, chữ cái càng đứng sau thì biểu thị cho phẩm cấp càng cao hơn. Ví dụ phẩm cấp API SN thì cao hơn SM, SM cao hơn SL.

3. Phân loại JASO (The Japanese Automotive Standards Organization, Tổ chức tiêu chuẩn ô tô xe máy Nhật Bản).

Có nhiều tiêu chuẩn của JASO, tuy nhiên đối với loại xe 4 thì XE SỐ là JASO MA, XE GA là JASO MB , còn xe 2 thì là JASO FC.

4. Phân loại ACEA (Association of European Automotive Manufacturers, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Châu Âu).

5. Phân loại ILSAC (International Lubricant Standardization and Approval Committee- Ủy ban quốc tế về tiêu chuẩn hóa và xét duyệt chất bôi trơn.)

Excellent Oil