Đặt hàng search

Dầu nhớt xe thương mại & tàu thuyền

Dầu nhớt xe thương mại & tàu thuyền

Cannon Extra

Cannon Extra là dầu động cơ cao cấp được pha chế đặc biệt từ dầu gốc tinh chế và phụ gia cao cấp để bôi trơn tất cả các động cơ diesel có turbo tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên, yêu cầu cấp độ API CF/SF.

Cannon Turbo Gold

Cannon Turbo Gold là loại dầu nhớt động cơ 4 kỳ cao cấp dùng để bôi trơn tất cả các động cơ diesel có turbo tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên Dầu được khuyên dùng cho các loại động cơ Diesel 4 thì đòi hỏi dầu nhớt cấp CF-4.

Cannon Turbo Plus

Cannon Turbo Plus là loại dầu nhớt động cơ 4 kỳ tăng áp siêu hạng, chất lượng rất cao dùng để bôi trơn tất cả các động cơ diesel có turbo tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên Dầu được khuyên dùng cho các loại động cơ Diesel 4 thì đòi hỏi dầu nhớt cấp API CI-4.