Đặt hàng search

Các sản phẩm bảo dưỡng

Các sản phẩm bảo dưỡng

Cannon Coolant

Cannon Coolant là nước làm mát từ glycol và hệ phụ gia gốc tổng hợp hữu cơ, không chứa nitrit, amin, phốt-phát, silicat và borat giúp thân thiện môi trường, sử dụng tất cả hệ thống tuần hoàn làm mát bằng nước..

Cannon Grease

Cannon Grease là loại mỡ nhờn được làm từ dầu khoáng tinh chế, cô đặc bằng xà phòng hóa gốc Lithium cùng với các phụ gia có tính năng chống oxy hóa và chịu cực áp.