ex-002

Phụ gia là gì?

Phụ gia là những hợp chất hữu cơ, cơ kim hay vô cơ, thậm chí là những nguyên tố hóa học được thêm vào chất bôi trơn, nhằm nâng cao hay mang lại những tính chất mong muốn.