Diễn biến phức tạp của làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam khiến TP.HCM và nhiều tỉnh thành phố đang thực hiện các biện pháp giãn cách…